Events

page background: 
White heading text: 
black
mapimage: 

Energia-alan digitalisaatio: Älykkäät energiaratkaisut ja tietosuojan ensiapupakkaus

22.05.2018, Dittmar & Indrenius, Pohjoisesplanadi 25 A, 2. kerros, 00100 Helsinki

 

Teknologian kehitys, datan määrän kasvu, sen käsittelyn tehokkuus ja edullisuus mahdollistavat älykkäät energiaratkaisut. Digitalisaatio on energiasektorille suuri mahdollisuus ja datatalouteen kohdistuu myös poliittisia tavoitteita.
 
Tule kuulemaan, mitä haasteita ja mahdollisuuksia datan hyödyntämiseen ja automatisointiin liittyy ja miten riskejä voi hallita.

Iltapäivätilaisuudessa energia-alan digitalisaation avainkysymyksiä käsittelevät Jukka Lång, Iiris Kivikari ja Tuomas Rytkönen Dittmar & Indreniukselta.

 

Speaker

I Love Compliance

24.05.2018, Dittmar & Indrenius, Pohjoisesplanadi 25 A, 2. kerros, 00100 Helsinki

 

Toukokuussa Compliance Networkissa käsittelemme muun muassa osakkeenomistajien oikeuksia koskevaa direktiiviä. Aiheesta puhuu meille valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Annina Tanhuanpää, joka vastaa sääntelyn valmistelusta Suomessa.

Lisätiedot: elina.immonen-seise@dittmar.fi

Speaker

D&I:n Kiinteistöaamiainen: Kiinteistöjen digitalisaatio - haasteet ja mahdollisuudet

19.04.2018, Dittmar & Indrenius, Pohjoisesplanadi 25 A, 2. kerros, 00100 Helsinki

 

Kiinteistöissä väitetään piilevän valtava ”digitaalinen potentiaali”. Voidaan jopa luonnehtia, että kiinteistöistä on tulossa datalähtöisen liiketoiminnan alustoja. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä ja minkälaisia mahdollisuuksia digitalisaatio tarjoaa kiinteistöliiketoiminnassa? Mitä riskejä tähän liittyy ja miten GDPR tulisi ottaa huomioon?

AI, IoT, PropTech ja LegalTech -tyyppiset lyhenteet hämmentävät monesti lukijaa, mutta ne tekevät vahvasti tuloaan myös kiinteistöliiketoiminnan pariin. Digitalisaation mahdollistamilla uusilla liiketoiminnan osa-alueilla ja niistä kertyvällä datalla voi oikein hallittuina olla merkittävä taloudellinen arvo. Ne saattavat myös tarjota parempia käyttäjäkokemuksia kiinteistöjen loppukäyttäjille.

Kuitenkaan uusilta riskeiltä ja vastuilta ei voida välttyä tässäkään tilanteessa. Esimerkiksi EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta ("GDPR") seuraa uusia velvoitteita ja vastuita niin kiinteistön omistajille kuin palveluntarjoajillekin. Nämä riskit on hyvä ottaa huomioon jo liiketoiminnan kehitystyön suunnitteluvaiheessa ja sopimuksia laadittaessa.

Aamiaistilaisuudessa kiinteistöjen digitalisaation avainkysymyksiä käsittelevät Ari Käkelä Cityconilta ja Jukka Lång Dittmar & Indreniukselta. Tilaisuuden aluksi Antti Aaltonen Dittmar & Indreniukselta antaa tiiviin ajankohtaiskatsauksen kiinteistöoikeuden alalta.

Lisätiedot: elina.immonen-seise@dittmar.fi

 

Speaker

D&I:n Työsuhdeaamiainen: Työsuhteen ehtojen muutostilanteet

11.04.2018, Dittmar & Indrenius, Pohjoisesplanadi 25 A, 2. kerros, 00100 Helsinki

 

Työsuhteen aikana voi syntyä tarve työsuhteen ehtojen muuttamiselle. Muutokset voivat liittyä esimerkiksi palkkausjärjestelmän ja työsuhde-etujen uudistamiseen tai toimitilojen vaihtamiseen.

D&I:n Työsuhdeaamiaisella Samuel Kääriäinen ja Lotta Niemelä käsittelevät työsuhteen ehtojen muutostilanteita ja erityisesti niihin liittyviä käytännön näkökohtia.

  • Mitä on hyvä huomioida jo työsopimuksia laadittaessa?
  • Mitä toimia työsuhteen ehtojen muuttaminen voi edellyttää?
  • Mitä olisi hyvä huomioida muutoksiin liittyvässä kommunikoinnissa?

Lisätiedot: elina.immonen-seise@dittmar.fi

Speaker

Compliance Network

15.03.2018, Dittmar & Indrenius, Pohjoisesplanadi 25 A, 2. kerros, Helsinki


Vuoden ensimmäisessä Compliance Networkissa käsittelemme muutosta yhtäältä ajankohtaisen lainsäädännön ja toisaalta ammatillisen kehittymisen kannalta.

Uudistuvasta sääntelystä esillä ovat Suomessa tammikuussa implementoitu toinen maksupalveludirektiivi PSD2 ja toukokuussa voimaan astuva EU:n tietosuoja-asetus GDPR. Kummastakin on puhuttu paljon, mutta kaikkea ei vielä ole kerrottu. Käsittelemme puheenvuoroissamme etenkin sääntelyuudistusten tämän hetkistä tilannetta ja kerromme, kuinka ne vaikuttavat yrityksesi ja asiakkaidesi toimintaan compliance-näkökulmasta. PSD2:sta kertoo Hanna-Mari Manninen ja GDPR:stä meille puhuu Jukka Lång.

Ammatillisesti lähestymme muutosta compliance-vastaavan omien kokemusten kautta. Millaista on vaihtaa toimialaa tai työpaikkaa? Kirkastuuko samalla yrityskulttuurin merkitys compliancen toteutukselle, ja mitä ylipäänsä kannattaa ottaa työpaikan vaihdoksessa huomioon?

Tiedustelut: elina.immonen-seise@dittmar.fi

Speaker

In-house-juristin IPR-paketti

15.03.2018, Dittmar & Indrenius, Pohjoisesplanadi 25 A, 2. kerros, Helsinki


Miten immateriaalioikeuksia verotetaan? Kuinka immateriaalioikeuksiin liittyvät sopimusloukkaukset käsitellään välimiesmenettelyssä? Mitä uusi liikesalaisuussääntely käytännössä tarkoittaa?

D&I:n IPR-aamiaisella maaliskuussa keskustelemme immateriaalioikeuksista in-house juristin näkökulmista. Tule kuuntelemaan asiantuntijoidemme käytännönläheisiä esityksiä ajankohtaisista aiheista.

Tiedustelut: elina.immonen-seise@dittmar.fi

 

Speaker

D&I:n Työsuhdeaamiainen: Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu työelämässä

15.02.2018, Dittmar & Indrenius, Pohjoisesplanadi 25 A, 2. kerros, Helsinki


Työnantajalla on lakiin perustuva velvoite kohdella työntekijöitään tasapuolisesti. Tasapuolisen kohtelun velvoitetta on noudatettava koko työsuhteen elinkaaren ajan esimerkiksi palkkauksen, luontoisetuuksien, bonusten ja työaikaa koskevien järjestelyiden suhteen.

Helmikuussa Työsuhdeaamiaisella Seppo Havia ja Iisa Koskela pohtivat laaja-alaisesti erilaisia rekrytointiin, työsuhteen aikaan ja sen päättymiseen liittyviä tilanteita, joissa työnantajan on hyvä pitää työntekijöiden tasapuolisen kohtelun velvoite mielessä.

Tiedustelut: elina.immonen-seise@dittmar.fi

 

 

Speaker