Events

page background: 
White heading text: 
black
mapimage: 

Compliance Network

15.03.2018, Dittmar & Indrenius, Pohjoisesplanadi 25 A, 2. kerros, Helsinki


Vuoden ensimmäisessä Compliance Networkissa käsittelemme muutosta yhtäältä ajankohtaisen lainsäädännön ja toisaalta ammatillisen kehittymisen kannalta.

Uudistuvasta sääntelystä esillä ovat Suomessa tammikuussa implementoitu toinen maksupalveludirektiivi PSD2 ja toukokuussa voimaan astuva EU:n tietosuoja-asetus GDPR. Kummastakin on puhuttu paljon, mutta kaikkea ei vielä ole kerrottu. Käsittelemme puheenvuoroissamme etenkin sääntelyuudistusten tämän hetkistä tilannetta ja kerromme, kuinka ne vaikuttavat yrityksesi ja asiakkaidesi toimintaan compliance-näkökulmasta. PSD2:sta kertoo Hanna-Mari Manninen ja GDPR:stä meille puhuu Jukka Lång.

Ammatillisesti lähestymme muutosta compliance-vastaavan omien kokemusten kautta. Millaista on vaihtaa toimialaa tai työpaikkaa? Kirkastuuko samalla yrityskulttuurin merkitys compliancen toteutukselle, ja mitä ylipäänsä kannattaa ottaa työpaikan vaihdoksessa huomioon?

Tiedustelut: elina.immonen-seise@dittmar.fi

Speaker

In-house-juristin IPR-paketti

15.03.2018, Dittmar & Indrenius, Pohjoisesplanadi 25 A, 2. kerros, Helsinki


Miten immateriaalioikeuksia verotetaan? Kuinka immateriaalioikeuksiin liittyvät sopimusloukkaukset käsitellään välimiesmenettelyssä? Mitä uusi liikesalaisuussääntely käytännössä tarkoittaa?

D&I:n IPR-aamiaisella maaliskuussa keskustelemme immateriaalioikeuksista in-house juristin näkökulmista. Tule kuuntelemaan asiantuntijoidemme käytännönläheisiä esityksiä ajankohtaisista aiheista.

Tiedustelut: elina.immonen-seise@dittmar.fi

 

Speaker

D&I:n Työsuhdeaamiainen: Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu työelämässä

15.02.2018, Dittmar & Indrenius, Pohjoisesplanadi 25 A, 2. kerros, Helsinki


Työnantajalla on lakiin perustuva velvoite kohdella työntekijöitään tasapuolisesti. Tasapuolisen kohtelun velvoitetta on noudatettava koko työsuhteen elinkaaren ajan esimerkiksi palkkauksen, luontoisetuuksien, bonusten ja työaikaa koskevien järjestelyiden suhteen.

Helmikuussa Työsuhdeaamiaisella Seppo Havia ja Iisa Koskela pohtivat laaja-alaisesti erilaisia rekrytointiin, työsuhteen aikaan ja sen päättymiseen liittyviä tilanteita, joissa työnantajan on hyvä pitää työntekijöiden tasapuolisen kohtelun velvoite mielessä.

Tiedustelut: elina.immonen-seise@dittmar.fi

 

 

Speaker

D&I:n korkoseminaari - Nousevatko korot?

14.02.2018, Dittmar & Indrenius, Pohjoisesplanadi 25 A, 2. krs., 00100 Helsinki


Korot ovat olleet pitkään historiallisen alhaalla. Nousevatko korot ja milloin se tapahtuu? Miten korkonäkymät kytkeytyvät Euroopan talouden ja rahoitusalan ajankohtaisiin haasteisiin?

D&I:n korkoseminaarissa Suomen Pankin johtokunnan jäsen Olli Rehn ja Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto kertovat, millaisena he näkevät talouskehityksen lähitulevaisuudessa.

Ajankohtaisen juridisen katsauksen antaa D&I:n osakas Kai Holkeri, joka kertoo korkojen verovähennyskelpoisuudesta ja siihen liittyvistä veromuutoksista.

Tiedustelut: elina.immonen-seise@dittmar.fi

 

Speaker

Kutsuvierastilaisuus: GDPR Breakfast Club

11.01.2018, Dittmar & Indrenius, Pohjoisesplanadi 25 A, 2. kerros, 00100 Helsinki


GDPR Breakfast Club kokoontuu jälleen aamiaispöydän ääreen. Tammikuussa keskustelemme suostumuksesta tietojenkäsittelyyn. Kuinka onnistutaan saamaan pätevä suostumus? Miten suostumuksen edeltämien tietojen antamistapa ja -paikka vaikuttaa asiaan? Kuinka laaja yksi suostumus voi olla? Miten suostumuksen peruminen saa vaikuttaa palveluun?

Tiedustelut: elina.immonen-seise@dittmar.fi

 

Speaker